Adriana Pardo

Oficio:

País:

Adriana Pardo Basanta  Burela (Lugo) 1988

Artista mariñana fue alumna del instituto Monte Castelo, de Burela.

Estudió Belas Artes, en Pontevedra y completó su formación artística en Valencia.

A través das suas pinturas, pon de manifesto o sentir dos máis pequenos, auténticos protagonistas das súas obras. Sentimentos como o da nostalxia, a falta de afecto, a perda, a incomprensión… aprecen reflectidos no doce cáracter e na inocencia dos nenos pequenos retratados.

«quero amosar a importancia da expresión dos sentimentos, a través das súas creacións, que chegan ao corazón do espectador»

ADRI PARDO

Imagen1